Jumat, 06 Juli 2012

Wonten Sabin

Assalamu'alaikum...

Wonten ing kalodangan puniko, kawulo nglonggaraken wekdal foto dateng sabin..
Papan pernahipun sabin punika mboten tebih kalian griyo kulo..keporo malah gandeng..
Nyuwun pangapunten mbokbilih anggen kulo ngangge Boso Jawi wonten ing mriki dereng ngetrepi paugeranipun Boso Jawi. Amargi kulo nembe sinau Boso Jawi sinambi nguri2 kabudayan Jawi.
Cekap Semanten atur kulo.
Mugi2 saged pepinanggihan malih ing sanes wegdal..
Maturnuwun awit kawigatosan panjenengan sami..

Wassalamu'alaikum...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar